0
00 Kńć
Celkem0 Kńćbez DPH
Pokrańćovat do koŇ°√≠ku

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√© 600 x 550

ŇĹaluzie jako d√°rek Akce plat√≠ na vŇ°echny barevn√© varianty Ňĺaluzi√≠.V√≠ce informac√≠00Dny00Hodiny00Minuty00VteŇôiny

Profil plastov√Ĺch oken

12345Profil plastov√Ĺch oken
Zjistit v√≠ce podrobnost√≠ o profilu plastov√Ĺch oken
Kód produktu:179
Kategorie:JednokŇô√≠dl√° v√Ĺprodej
҆√≠Ňôka:600
V√ĹŇ°ka:550
Stavebn√≠ otvor:630 / 600V√Ĺrobky by mńõly b√Ĺt o cca 2‚Äď3 cm menŇ°√≠ neŇĺ stavebn√≠ tvor. Tyto 2‚Äď3 cm slouŇĺ√≠ pro manipulaci s oknem v otvoru, pro vyrovn√°n√≠ do v√°hy a tak√© jako dostateńćn√Ĺ prostor pro ukotven√≠ a vyplnńõn√≠ pŇôipojovac√≠ sp√°ry. V√ĹŇ°ka oken v naŇ°em e-shopu je uvedena bez 30mm podkladn√≠ho profilu. Podkladn√≠ profil je tak√© naz√Ĺv√°n jako parapetn√≠ doraz nebo transportn√≠ profil. Tento profil je vysok√Ĺ 30 mm, je odn√≠mateln√Ĺ a je souńć√°st√≠ kaŇĺd√©ho n√°mi dod√°van√©ho okna. SlouŇĺ√≠ jednak pro transport oken, aby okno pŇôi pŇôevozu nesedńõlo pŇô√≠mo na r√°mu a tak√© jako parapetn√≠ doraz pro vnitŇôn√≠ parapet a snadn√© ukotven√≠ parapetu venkovn√≠ho. Parapet vnitŇôn√≠ se pak k podkladov√©mu profilu pŇôir√°Ňĺ√≠.
Barva:BíláBílá
Sklo:3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kresVysvńõtlen√≠ n√°kresu
Kování:celoobovodové kování Winkhaus activPilot

Skladov√° dostupnost: 2 ks

V pŇô√≠padńõ, Ňĺe objedn√°v√°te ke skladov√Ĺm v√ĹrobkŇĮm i pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ (Ňĺaluzie, s√≠tńõ nebo parapety), kter√© pro v√°s vyr√°b√≠me na m√≠ru, prodlouŇĺ√≠ se doba naskladnńõn√≠ (dod√°n√≠) aŇĺ o 10 pracovn√≠ch dnŇĮ.
PŇĮvodn√≠ cena: 3 008 Kńć s DPH
-20 %2 407 Kńć s DPH

1 989 Kńć bez DPH

KoupitKliknut√≠m na tlańć√≠tko "Koupit" vloŇĺ√≠te okno do koŇ°√≠ku bez moŇĺnosti dokoupit k oknu pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ (Ňĺaluzie, s√≠tńõ proti hmyzu nebo parapety)
Koupit s pŇô√≠sluŇ°enstv√≠mKliknut√≠m na tlańć√≠tko "Koupit s pŇô√≠sluŇ°enstv√≠m" bude okno vloŇĺeno do konfigur√°toru, kde v prav√© ńć√°sti mŇĮŇĺete k oknu doobjednat pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ (Ňĺaluzie, s√≠tńõ proti hmyzu nebo parapety). V pŇô√≠padńõ, Ňĺe objedn√°v√°te ke skladov√Ĺm v√ĹrobkŇĮm i pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ (Ňĺaluzie, s√≠tńõ nebo parapety), kter√© pro v√°s vyr√°b√≠me na m√≠ru, prodlouŇĺ√≠ se doba naskladnńõn√≠ (dod√°n√≠) aŇĺ o 10 pracovn√≠ch dnŇĮ.
Odborn√© poradenstv√≠Porad√≠me v√°m+420 725 997 397obchod@skladova-okna.czPO-P√Ā 8:30‚Äď16:00, SO 8:00‚Äď12:30
Odborné poradenství
Plastov√° okna

Souńć√°st√≠ balen√≠ kaŇĺd√©ho okna je:

 • elegantn√≠ hlin√≠kov√° klika,
 • kompletn√≠ sada krytek v barvńõ okna na vŇ°echny ńć√°sti kov√°n√≠,
 • 5komorov√Ĺ podkladn√≠ profil (parapetn√≠ doraz) vysok√Ĺ 30 mm,
 • dokument ‚ÄěN√°vody pro okna, dveŇôe a pŇô√≠sluŇ°enstv√≠‚Äú,
 • ochrann√Ĺ obal ‚Äď kartonov√© rohy + nńõkolik vrstev streńćov√© f√≥lie). VńõtŇ°√≠ v√Ĺrobky jsou na stran√°ch opatŇôeny popruhy pro jednoduŇ°Ň°√≠ manipulaci. Objedn√°vky o v√≠ce kusech dod√°v√°me na dŇôevńõn√Ĺch vratn√Ĺch stojanech.

Profilov√Ĺ syst√©m d√°nsk√© skupiny DOVISTA, bezpeńćnostn√≠ kov√°n√≠ z produkce nńõmeck√© spoleńćnosti Winkhaus, zasklen√≠ z produkce DOVISTA nebo britsk√© znańćky Pilkington, kompletace na automatick√Ĺch link√°ch rakousk√© spoleńćnosti GRUBER&CO group a atesty ńćesk√© st√°tn√≠ zkuŇ°ebny ‚Äď to jsou skladov√° okna PREMIUM.

V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m

 • Profilov√Ĺ syst√©m a v√Ĺroba skupiny DOVISTA se s√≠dlem v D√°nsku.
 • 6komorov√Ĺ syst√©m ‚Äď dŇĮmysln√° konstrukce vnitŇôn√≠ch komor a pŇôedkomor zaruńćuje vysokou pevnost a stabilitu.
 • V√Ĺborn√© tepelnńõ izolańćn√≠ vlastnosti (vysok√° √ļspora na energi√≠ch).
 • DŇĮmysln√° konstrukce vnitŇôn√≠ch komor a pŇôedkomor zaruńćuje vysokou pevnost a stabilitu.
 • Stavebn√≠ hloubka 80 mm (vyŇ°Ň°√≠ statick√° pevnost).
 • Modern√≠ zaoblen√Ĺ design (profil round line).
 • PŇôedsazen√© kŇô√≠dlo vytv√°Ňô√≠ okapnici, kter√° sniŇĺuje riziko zat√©k√°n√≠ pŇôi prudk√Ĺch deŇ°t√≠ch.
V√Ĺroba plastov√Ĺch oken
Tńõsnńõn√≠ a profil plastov√©ho okna

Tńõsnńõn√≠

 • 2 vkl√°dan√° dorazov√° tńõsnńõn√≠ EPDM (etylen-propalen-dien-polymer).
 • V√Ĺhodou tńõsnńõn√≠ EPDM je vysok√° odolnost proti st√°rnut√≠ a povńõtrnostn√≠m vlivŇĮm. Okna tak tńõsn√≠ i po letech.
 • ŇĹivotnost produktu je Ňô√°dovńõ des√≠tky rokŇĮ, vznikne-li s odstupem ńćasu potŇôeba tńõsnńõn√≠ vymńõnit, jde o velmi levnou z√°leŇĺitost. D√≠ky speci√°ln√≠m dr√°Ňĺk√°m, kter√Ĺmi jsou opatŇôena naŇ°e plastov√° okna, jednoduŇ°e pŇĮvodn√≠ tńõsnńõn√≠ z okna vyjmete a nov√© tńõsnńõn√≠ do dr√°Ňĺek vsad√≠te. Levn√©, rychl√© a snadn√©.

V√Ĺztuhy

 • Okna a dveŇôe PREMIUM jsou ve standardu opatŇôeny v√ĹztuŇĺemi, kter√© jsou osazeny jak v r√°mu, tak v kŇô√≠dle.
 • Materi√°l v√ĹztuŇĺ√≠ je pozinkovan√° ocel odoln√° proti korozi.
 • TlouŇ°Ň•ka v√Ĺztuhy je 1‚Äď2 mm (dle velikosti, typu a proveden√≠).
V√Ĺztuha plastov√©ho okna
Zasklení plastového okna

Zasklení

 • V√Ĺrobek je osazen izolańćn√≠mi skly z produkce skupiny DOVISTA, popŇô. britsk√© znańćky Pilkington.
 • Ve standardu pokoven√© izolańćn√≠ dvojsklo s koeficientem prostupu Ug=1.0/1.1 W/m¬≤K.
 • VylepŇ°en√Ĺ meziskeln√≠ r√°meńćek minimalizuj√≠c√≠m v√Ĺskyt rosen√≠.
 • Tepeln√Ĺ prostup cel√Ĺm oknem Uw=1.3 W/m¬≤K (jiŇĺ pŇôi pouŇĺit√≠ standardn√≠ho izolańćn√≠ho dvojskla).

Kování

 • Celoobvodov√© kov√°n√≠ nńõmeck√©ho v√Ĺrobce Winkhaus (Ňôada activPilot).
 • Bezpeńćnostn√≠ body sniŇĺuj√≠ riziko pŇôekon√°n√≠ zlodńõji a zvyŇ°uj√≠ pohodl√≠ uŇĺivatele.
 • Pojistka proti chybn√© manipulaci.
 • U OS (otv√≠ravo-sklopn√Ĺch) kŇô√≠del mikroventilace.
 • Osmihrann√Ĺ uzav√≠rac√≠ ńćep - hŇô√≠bek (snadn√° regulace pŇô√≠tlaku otońćen√≠m hŇô√≠bku).
 • Modul pŇôizved√°v√°n√≠ kŇô√≠dla (m√≠rnńõ kŇô√≠dlo nadzved√°v√° a zajiŇ°Ň•uje jeho hladk√© zav√≠r√°n√≠).
 • LoŇĺisko s brzdou (nŇĮŇĺkov√© loŇĺisko je vybaveno tŇôec√≠ brzdou, kter√° zpomaluje pohyb kŇô√≠dla).
 • Dva bezpeńćnostn√≠ protiplechy proti vloup√°n√≠ jiŇĺ ve standardu zvyŇ°uj√≠ bezpeńćnostn√≠ √ļroveŇą okna.
 • Bezpeńćnostn√≠ body, ve spolupr√°ci s hŇô√≠bkem zvyŇ°uj√≠ odolnost okna proti vloup√°n√≠.
 • ҆irok√Ĺ rozsah regulace kompenzuje pŇô√≠padn√© mont√°Ňĺn√≠ nepŇôesnosti.
 • Zes√≠len√© panty (nosnost kŇô√≠dla aŇĺ 120 kg).
Kování plastového okna
Certifikace plastov√Ĺch oken

Kompletace, zkouŇ°ky, certifikace

 • Kompletace prob√≠h√° na modern√≠ch automatick√Ĺch link√°ch rakousk√© spoleńćnosti GRUBER&CO group.
 • V√Ĺrobce skupiny DOVISTA disponuje vlastn√≠ zkuŇ°ebnou. Nńõkolikr√°t t√Ĺdnńõ je vybr√°no okno, kter√© je testov√°no, zda splŇąuje poŇĺadovan√© parametry. (Hlavn√≠ testy profilov√©ho syst√©mu: test rozmńõrov√Ĺch vlastnost√≠, test roztaŇĺnosti v peci pŇôi vysok√Ĺch teplot√°ch, test v teplot√°ch hluboko pod bodem mrazu, tvarov√© testy, test prŇĮhybu, test povrchu, test pevnosti sv√°rŇĮ, test pŇĮsoben√≠ s√≠ly soustŇôedńõn√© na urńćit√Ĺ bod. Hlavn√≠ testy fin√°ln√≠ho v√Ĺrobku: vodotńõsnost, prŇĮvzduŇ°nost, odolnost proti zat√≠Ňĺen√≠ vńõtrem a dalŇ°√≠).
 • NaŇ°e spoleńćnost si ovńõŇôuje kvalitu produktŇĮ nez√°vislou st√°tn√≠ zkuŇ°ebnou, kter√° potvrzuje kvalitu a parametry v√ĹrobkŇĮ, kter√© V√°m dod√°v√°me (viz. aktu√°ln√≠ certifik√°ty).
 • D√≠ky sv√Ĺm parametrŇĮm byla okna St√°tn√≠m fondem Ňĺivotn√≠ho prostŇôed√≠ ńĆR zahrnuta do programu NOV√Ā ZELEN√Ā √öSPOR√ĀM.
 • NaŇ°e spoleńćnost z√≠skala certifik√°t Bisnode. ńĆlenstv√≠ v Registru solventn√≠ch firem je znamen√≠m bezpeńćn√©ho a korektn√≠ho vztahu s naŇ°imi budouc√≠mi z√°kazn√≠ky. Certifik√°t Registr solventn√≠ch firem garantuje naŇ°im z√°kazn√≠kŇĮm finanńćn√≠ stabilitu, dobrou platebn√≠ mor√°lku, solventnost a spolehlivost.
 • V√≠me, co nab√≠z√≠me a o kvalitńõ naŇ°ich produktŇĮ jsme pŇôesvńõdńćen√≠. R√°di proto poskytneme reference od v√≠ce neŇĺ 50.000 z√°kazn√≠kŇĮ, kter√© jsme v ńĆesk√© republice, Slovensk√© republice, v Rakousku, Nńõmecku a MańŹarsku dosud obslouŇĺili.

Na co se n√°s nejńćastńõji pt√°te?

Zobrazit ńćast√© dotazy

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnocení

0 %
Nikdo zatím produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

PŇô√≠buzn√© produkty

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

do 14 dní
 • ҆√≠Ňôka: 1100 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1200 mm
 • B√≠l√° dovnitŇô / Zlat√Ĺ dub venB√≠l√° dovnitŇô / Zlat√Ĺ dub ven
6 089 Kńć4 871 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

Skladov√° dostupnost: 2 ks
 • ҆√≠Ňôka: 500 mm
 • V√ĹŇ°ka: 500 mm
 • B√≠l√° dovnitŇô / Zlat√Ĺ dub venB√≠l√° dovnitŇô / Zlat√Ĺ dub ven
4 311 Kńć3 449 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© pl. okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©, sklo kŇĮra
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© pl. okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©, sklo kŇĮra

Skladov√° dostupnost: 3 ks
 • ҆√≠Ňôka: 500 mm
 • V√ĹŇ°ka: 500 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
3 613 Kńć2 891 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

Skladov√° dostupnost: 5 ks
 • ҆√≠Ňôka: 500 mm
 • V√ĹŇ°ka: 650 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
3 008 Kńć2 407 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

Skladov√° dostupnost: 2 ks
 • ҆√≠Ňôka: 1100 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1400 mm
 • B√≠l√° dovnitŇô / Zlat√Ĺ dub venB√≠l√° dovnitŇô / Zlat√Ĺ dub ven
6 605 Kńć5 284 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© lev√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© lev√©

Skladov√° dostupnost: 4 ks
 • ҆√≠Ňôka: 650 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1000 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
3 758 Kńć3 007 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

do 14 dní
 • ҆√≠Ňôka: 500 mm
 • V√ĹŇ°ka: 500 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
3 008 Kńć2 407 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© lev√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© lev√©

Skladov√° dostupnost: 1 ks
 • ҆√≠Ňôka: 1100 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1400 mm
 • B√≠l√° dovnitŇô / Zlat√Ĺ dub venB√≠l√° dovnitŇô / Zlat√Ĺ dub ven
6 605 Kńć5 284 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

Skladov√° dostupnost: 4 ks
 • ҆√≠Ňôka: 800 mm
 • V√ĹŇ°ka: 900 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
3 557 Kńć2 846 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

Skladov√° dostupnost: 2 ks
 • ҆√≠Ňôka: 650 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1000 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
3 758 Kńć3 007 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© lev√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© lev√©

do 14 dní
 • ҆√≠Ňôka: 1100 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1200 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
4 984 Kńć3 987 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

Skladov√° dostupnost: 1 ks
 • ҆√≠Ňôka: 950 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1400 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
5 140 Kńć4 112 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© lev√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© lev√©

Skladov√° dostupnost: 1 ks
 • ҆√≠Ňôka: 800 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1000 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
3 955 Kńć3 164 Kńć s DPH
Více informací
JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©
 • V√Ĺprodej
-20 %

JednokŇô√≠dl√© plastov√© okno PREMIUM, otv√≠ravo-sklopn√© prav√©

Skladov√° dostupnost: 1 ks
 • ҆√≠Ňôka: 650 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1200 mm
 • B√≠l√°B√≠l√°
4 116 Kńć3 294 Kńć s DPH
Více informací

Diskuze, koment√°Ňôe a recenze k produktu

Vojtech Bitto

Zdrav√≠m m√°m objednan√© plast.okno 60X60 a nev√≠m jestly jsem to objedn√°val u v√°s muŇĺetemy to potvrdit d√©kuj√≠ Vojtech Bitto Lubn√° u Rakovnika ńć 26 s pozdravem/tel603783332/

OdpovńõńŹ www.skladova-okna.cz

Dobr√Ĺ den, pane Bitto,
u n√°s Ňĺ√°dnou objedn√°vku na vaŇ°e jm√©no bohuŇĺel neevidujeme.
za Skladov√°-okna.cz
Daniela Burdov√°

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kŇĮ

Jak ovńõŇôujeme recenze?

Recenze plastov√Ĺch oken do rodinn√©ho domu

‚ÄěDobr√Ĺ den, moc dńõkuji za rychl√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, moc dńõkuji za rychl√Ĺ a ochotn√Ĺ obchod. Nńõkolikr√°t jsem mńõnila parametry i barvy oken a ladila ceny, vŇĺdy z vaŇ°√≠ stranou s ochotou i rychlosti‚Ķ‚Äú

M. PŇôibyl

‚ÄěDńõkuji t√Ĺmu skladova-okna.cz za skvńõlou a bezchybnou‚Ķ‚Äú

‚ÄěDńõkuji t√Ĺmu skladova-okna.cz za skvńõlou a bezchybnou komunikaci a kvalitu oken pŇôi realizaci m√©ho projektu vńćel√≠nu.‚Ķ‚Äú

J. Mr√°zek

‚ÄěDobr√Ĺ den, jsem spokojen, jak s vybr√°n√≠m produktu‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, jsem spokojen, jak s vybr√°n√≠m produktu, konzultac√≠ po telefonu, i rychlost√≠ dod√°n√≠.‚Ķ‚Äú

Vajrauch Z.

‚ÄěDobr√Ĺ den,n√°kup dveŇô√≠ ve vaŇ°em e-shopu prob√≠hal hladce‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den,n√°kup dveŇô√≠ ve vaŇ°em e-shopu prob√≠hal hladce ,rychle a vŇ°e vńćetnńõ dopravy bylo bez probl√©mŇĮ.Tak t√©Ňĺ bez probl√©mŇĮ prob√≠hala samotn√° realizace‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

ZkuŇ°enosti z√°kazn√≠kŇĮ s naŇ°imi okny