00 Kńć
Celkem0 Kńćbez DPH
Pokrańćovat do koŇ°√≠ku

JednokŇô√≠dl√° plastov√° okna Lev√©

Kategorie:

Sklo:

Rozmńõry:

PotŇôebujete jin√Ĺ rozmńõr?
VytvoŇôte si ho.
Zvolen√© filtry:ZruŇ°it filtry
AKCE
Ňĺaluzie zdarma
00Dny00Hodiny00Minuty00VteŇôinyKdyŇĺ objedn√°te spoleńćnńõ s okny i Ňĺaluzie, z√≠sk√°te je pro dan√° okna zdarma.V√≠ce informac√≠

JednokŇô√≠dl√° plastov√° okna najdou vyuŇĺit√≠ jak v rodinn√Ĺch, tak v bytov√Ĺch domech, a to v novostavb√°ch i pŇôi rekonstrukc√≠ch. U n√°s je objedn√°v√°te ze skladov√Ĺch z√°sob, takŇĺe Ňĺ√°dn√© dlouh√© ńćek√°n√≠. Nav√≠c mŇĮŇĺeme nab√≠dnout opravdu n√≠zk√© ceny pŇôi zachov√°n√≠ vysok√© kvality. Jejich hlavn√≠mi pŇôednostmi je bezprobl√©mov√Ĺ chod, dlouh√° Ňĺivotnost a skvńõl√° pŇô√≠leŇĺitost, jak sn√≠Ňĺit n√°klady na vyt√°pńõn√≠.

JednokŇô√≠dl√° plastov√° okna REHAU Smartline+: otv√≠ravo-sklopn√°

jednokŇô√≠dl√° plastov√° oknaPlastov√° okna v naŇ°√≠ nab√≠dce, oznańćen√° jako jednokŇô√≠dl√°, maj√≠ vŇĺdy funkci otv√≠rky i ventilańćky, proto otv√≠ravo-sklopn√°. U vŇ°ech najdete tak√© mikroventilaci, neboli tzv. sp√°rov√© vńõtr√°n√≠. Z√°sadn√≠m dńõlen√≠m t√©to skupiny plastov√Ĺch oken je moŇĺnost lev√©ho a prav√©ho otev√≠r√°n√≠. Jinak v obou verz√≠ch pak najdete Ň°irok√Ĺ sortiment rŇĮzn√Ĺch velikost√≠. Maxim√°ln√≠ doporuńćen√° Ň°√≠Ňôka jednokŇô√≠dl√©ho plastov√©ho okna je cca 1400 mm (v z√°vislosti na v√ĹŇ°ce okna).

JednokŇô√≠dl√° okna REHAU Smartline+: sklopn√°

jednokŇô√≠dl√° plastov√° oknaMezi jednokŇô√≠dl√° okna patŇô√≠ i takzvan√° sklopn√°. Plastov√° okna v menŇ°√≠ch rozmńõrech maj√≠ totiŇĺ pouze v√Ĺklopnou funkci. Jsou ide√°ln√≠ pro osazen√≠ do menŇ°√≠ch m√≠stnost√≠, kde nen√≠ potŇôeba tolik denn√≠ho svńõtla, jako jsou sklepy, koupelny ńći sp√≠Ňĺky. Minim√°ln√≠ moŇĺn√° Ň°√≠Ňôka a v√ĹŇ°ka u sklopn√©ho okna je cca 400 mm. Tak√© sklopn√© okno lze v pŇô√≠padńõ potŇôeby (napŇô√≠klad pŇôi myt√≠) zcela vyklopit ‚Äď stańć√≠ povolit pojistku.

Kolik s nov√Ĺm oknem uspoŇô√≠te?

To je docela podstatn√° ot√°zka, protoŇĺe mnoho z√°kazn√≠kŇĮ nov√° plastov√° okna poŇôizuje se snahou uŇ°etŇôit za energie na vyt√°pńõn√≠ bytu. Pod√≠vejte se na to podrobnńõji.

Bude se v√°m jeŇ°tńõ hodit

mont√°Ňĺn√≠ materi√°l pro jednokŇô√≠dl√° plastov√° okna
NezapomeŇąte si dokoupit mont√°Ňĺn√≠ materi√°l. Dobr√Ĺm pomocn√≠kem bude tak√© udrŇĺovac√≠ sada na okna a dveŇôe.

Barevné provedení

barevn√© proveden√© jednokŇô√≠dl√Ĺch plastov√Ĺch okenJednokŇô√≠dl√° plastov√° okna dod√°v√°me nejen v b√≠l√©m proveden√≠, ale tak√© v rŇĮzn√Ĺch dekorech a barv√°ch (mahagon, oŇôech, zlat√Ĺ dub, tmav√Ĺ dub, ńćokol√°dov√° hnńõd√°, ...). PŇô√≠padnńõ mŇĮŇĺete vybrat modern√≠ dekor v Ň°ed√© nebo antracitov√© barvńõ. VeŇ°ker√© dekory mohou b√Ĺt buńŹ pouze na venkovn√≠ stranńõ (pŇô√≠platek cca 20 %), nebo oboustrannńõ ‚Äď z exteri√©ru i interi√©ru (pŇô√≠platek cca 38 %). Ke kaŇĺd√©mu b√≠l√©mu oknu je v cenńõ zahrnuta elegantn√≠ hlin√≠kov√° klika v b√≠l√© barvńõ, k dekorovan√©mu v barvńõ hnńõd√©. Za pŇô√≠platek je moŇĺn√© obdrŇĺet kliku v bronzov√© nebo stŇô√≠brn√© barvńõ.

Moderní profily

modern√≠ profily jednokŇô√≠dl√Ĺch plastov√Ĺch okenVe standardu dod√°v√°me skladov√° okna v modern√≠m zaoblen√©m designu s pŇôedsazen√Ĺm kŇô√≠dlem, kter√© zabraŇąuje zat√©k√°n√≠ vody pŇôi prudk√Ĺch sr√°Ňĺk√°ch. Profily jsou vyrobeny ze 5komorov√©ho syst√©mu se stavebn√≠ hloubkou 80 mm. Jsou vyztuŇĺeny ocelov√Ĺmi v√Ĺztuhami, d√≠ky nimŇĺ se pŇôedch√°z√≠ deformaci profilŇĮ. S t√≠m se poj√≠ dlouhodob√° dokonal√° pŇôil√©havost k r√°mŇĮm a √ļspora n√°kladŇĮ na energie.

 Odolné kování

odoln√© kov√°n√≠ jednokŇô√≠dl√Ĺch plastov√Ĺch okenCo potŇôebujete od okenn√≠ho kov√°n√≠? Aby se nezadrh√°valo a umoŇĺnilo snadn√© otev√≠r√°n√≠ a zav√≠r√°n√≠ okna. Toho jsme doc√≠lili v√Ĺbńõrem kvalitn√≠ho kov√°n√≠ od nńõmeck√©ho v√Ĺrobce. Kov√°n√≠ Winkhaus activPilot nav√≠c v√Ĺraznńõ sniŇĺuje riziko vloup√°n√≠ a je z√°rukou dlouh√© Ňĺivotnosti jednokŇô√≠dl√Ĺch plastov√Ĺch oken. Obsahuje dostatek bezpeńćnostn√≠ch i seŇôizovac√≠ch bodŇĮ.

Kvalitní zasklení

zasklen√≠ jednokŇô√≠dl√Ĺch plastov√Ĺch okenDvojskla nebo trojskla? Ve standardn√≠m proveden√≠ nab√≠z√≠me dvojit√© zasklen√≠, ale v konfigur√°toru si mŇĮŇĺete vybrat trojsklo, kter√© se hod√≠ zejm√©na do n√≠zkoenergetick√Ĺch domŇĮ, nebo zkr√°tka tam, kde chcete maximalizovat termoizolańćn√≠ vlastnosti okna. NaŇ°e standardnńõ dod√°v√°na skladov√° okna s dvojit√Ĺm zasklen√≠m dosahuj√≠ celkov√©ho prostupu tepla Uw=1,3 W/m¬≤K. S izolańćn√≠m trojsklem dokonce aŇĺ Uw=0,90 W/m¬≤K. VylepŇ°en√Ĺ meziskeln√≠ r√°meńćek minimalizuje rosen√≠ okna.

Na pŇô√°n√≠ je moŇĺn√© m√≠sto standardn√≠ho ńćir√©ho prŇĮhledn√©ho skla objednat zasklen√≠ ornamentn√≠ neprŇĮhledn√© ‚Äď napŇô. nejńćastńõji pouŇĺ√≠vanou kŇĮru nebo chinchilu. Toto je obvykl√© zejm√©na u oken, kter√° vedou tŇôeba do koupelny a u nichŇĺ je potŇôeba zajistit dostatek soukrom√≠. VeŇ°ker√© zmńõny oproti standardn√≠m dod√°vk√°m provedete snadno pomoc√≠ funkce "VytvoŇô si vlastn√≠ okno".

Tńõsnńõn√≠

tńõsnńõn√≠ jednokŇô√≠dl√Ĺch plastov√Ĺch okenJednokŇô√≠dl√° plastov√° okna jsou opatŇôena dvojit√Ĺm dorazov√Ĺm tńõsnńõn√≠m z vysoce elastick√©ho materi√°lu typu EPDM. Toto tńõsnńõn√≠ je v pŇô√≠padńõ opotŇôeben√≠ moŇĺn√© vymńõnit. Je osazeno ve speci√°ln√≠ch dr√°Ňĺk√°ch a v√Ĺraznńõ minimalizuje tepeln√© ztr√°ty.

Propojen√≠ oken a balk√≥nov√Ĺch dveŇô√≠

propojen√≠ jednokŇô√≠dl√Ĺch plastov√Ĺch oken a balkonov√Ĺch dveŇô√≠Lze napojit plastov√© okno na balkonov√© dveŇôe? Ano. D√≠ky stejn√© stavebn√≠ hloubce 80 mm nen√≠ probl√©m okna na sebe napojit, a vytv√°Ňôet tak libovoln√© sestavy z nńõkolika oken, balkonov√Ĺch nebo vedlejŇ°√≠ch vchodov√Ĺch dveŇô√≠. Pro vytvoŇôen√≠ menŇ°√≠ch sestav lze vyuŇĺ√≠t jednoduch√Ĺ spojovac√≠ profil ‚ÄěH‚Äú, pro konstrukci vńõtŇ°√≠ch sestav zvolte statick√Ĺ spojovac√≠ profil s v√Ĺztuhou.

A doplŇąky k oknŇĮm?

doplŇąky pro jednokŇô√≠dl√° plastov√° oknaAby bylo okno perfektn√≠ a plnilo opravdu vŇ°echny funkce tak, jak si pŇôedstavujete, nab√≠z√≠me nńõkolik okenn√≠ch doplŇąkŇĮ. Ke kaŇĺd√©mu oknu si tedy mŇĮŇĺete objednat modern√≠ celost√≠nic√≠ Ňĺaluzii ovl√°danou Ňôet√≠zkem, s√≠Ň• proti hmyzu nebo nov√Ĺ parapet vnitŇôn√≠ i venkovn√≠. Pro zv√ĹŇ°en√≠ bezpeńćnosti pak mŇĮŇĺete zakoupit uzamykatelnou okenn√≠ kliku a kliku s dńõtskou pojistkou. JednoduŇ°e v detailu dan√©ho v√Ĺrobku kliknńõte na ‚ÄěKoupit s pŇô√≠sluŇ°enstv√≠m‚Äú a vyberte vhodn√© doplŇąky k vaŇ°emu nov√©mu oknu.

UŇĺiteńćn√© tipy

Podrobn√Ĺ n√°vod pro mont√°Ňĺ okna sv√©pomoc√≠

N√°vod k obsluze a seŇôizov√°n√≠ plastov√Ĺch oken

Videon√°vod na √ļpln√© vyklopen√≠ sklopn√©ho okna

V√≠ce rad a postupŇĮ najdete v sekci n√°vody

Natońćili jsme pro v√°s zaj√≠mav√° videaJsme z√°ruka vaŇ°√≠ spokojenosti

5 zem√≠ch jsme jiŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vek

A dodali v√°m v√≠ce neŇĺ 200 000 oken a dveŇô√≠

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą , ńŹakujem za vaŇ°e sluŇĺby okno dorazilo v poriadku a r√Ĺchlo. Mont√°Ňĺ bez probl√©mov vŇ°etko sed√≠ a pasuje. M√°m v dome aj in√© okn√° a urńćite vyuŇĺijem vaŇ°u firmu znova.‚ÄĚ

p. Vokurka

Zobrazit

‚ÄúDobr√Ĺ den od V√°s je to vŇĺdy super!! Od objedn√°n√≠ aŇĺ po doruńćen√≠ zboŇĺ√≠ v kr√†tk√©m term√≠nu,prosŇ•ńõ par√°da.Za mńõ spokojenost.Realizaci budu dńõlat aŇĺ se trochu otepl√≠.‚ÄĚ

p. Vajrauch

Zobrazit

‚ÄúDobr√Ĺ den, Jsme naprosto s vaŇ°√≠m obchodem spokojeni. ZboŇĺ√≠ bylo doruńćeno v poŇô√°dku a hlavnńõ jsme spokojeni s jedn√°n√≠m vaŇ°ich zamńõstnancŇĮ. Rozhodnńõ v√°Ň° obchod doporuńćujeme.‚ÄĚ

DvoŇô√°kovi

Zobrazit

‚ÄúKr√°sn√Ĺ den, takhle perfektn√≠ komunikaci jsem jeŇ°tńõ nezaŇĺila. V nedńõli objedn√°no a ve stŇôedu doruńćeno. Perfektn√≠ jedn√°n√≠ a skvńõl√Ĺ pŇô√≠stup pŇôepravce.‚ÄĚ

Renata U.

Zobrazit