00 Kńć
Celkem0 Kńćbez DPH
Pokrańćovat do koŇ°√≠ku

NejlevnńõjŇ°√≠ plastov√° okna skladem Lev√©

Filtry rozmńõrŇĮ a dalŇ°√≠ch parametrŇĮ

Kategorie:

Sklo:

Rozmńõry:

PotŇôebujete jin√Ĺ rozmńõr?
VytvoŇôte si ho.
Zvolen√© filtry:ZruŇ°it filtry
Chcete koupit co nejlevnńõjŇ°√≠ plastov√° okna? Na tom jistńõ nen√≠ nic zvl√°Ň°tn√≠ho, uŇ°etŇôit se snaŇĺ√≠ kaŇĺd√Ĺ. A kaŇĺd√Ĺ na to jde jinak. Nńõkdo s√°z√≠ na dlouhodob√© uŇĺ√≠v√°n√≠ a zakoup√≠ draŇĺŇ°√≠ v√Ĺrobek, kter√Ĺ mu bude slouŇĺit l√©ta. Jin√Ĺ koup√≠ zkr√°tka radńõji jen to, na co m√° pr√°vńõ dostatek financ√≠.

Ono zn√°m√© ‚ÄěNejsem tak bohat√Ĺ, abych si mohl kupovat levn√© vńõci‚Äú se oz√Ĺv√° st√°le intenzivnńõji ze vŇ°ech stran. OvŇ°em na druh√© stranńõ se dnes bohuŇĺel ned√° Ňô√≠ci, Ňĺe by ploŇ°nńõ platilo pravidlo ‚Äěńć√≠m draŇĺŇ°√≠ v√Ĺrobek, t√≠m kvalitnńõjŇ°√≠‚Äú. ZboŇĺ√≠ je ńćasto zbyteńćnńõ pŇôedraŇĺen√© a kvalita nikde.

Jak tedy uŇ°etŇôit s nejlevnńõjŇ°√≠mi plastov√Ĺmi okny?

PŇôi v√Ĺbńõru oken z naŇ°ich skladov√Ĺch z√°sob se nemus√≠te b√°t, Ňĺe byste koup√≠ levn√Ĺch oken prohloupili. PoŇô√≠zen√≠ nejdraŇĺŇ°√≠ho produktu na trhu nen√≠ z√°rukou dlouhodob√© funkńćnosti a my bychom v√°s r√°di pŇôesvńõdńćili o tom, Ňĺe kvalita nemus√≠ b√Ĺt drah√°.

Z√°leŇĺ√≠ pŇôedevŇ°√≠m na tom, ńćemu d√°v√°te pŇôednost. Pokud hled√°te nejlevnńõjŇ°√≠ plastov√° okna za n√≠zkou poŇôizovac√≠ cenu a uŇĺ v√°m tolik nez√°leŇĺ√≠ na moŇĺnosti vyŇ°Ň°√≠ch √ļspor za energie pŇôi vyt√°pńõn√≠ bytu, bez obav si vyberte z naŇ°√≠ nab√≠dky skladov√Ĺch z√°sob ta okna, kter√° co nejm√©nńõ zat√≠Ňĺ√≠ v√°Ň° rozpońćet. Okna v√°m budou slouŇĺit des√≠tky let.

JestliŇĺe byste r√°di uŇ°etŇôili ve v√Ĺsledku jeŇ°tńõ v√≠ce penńõz, poŇôińŹte si napŇô√≠klad okna s izolańćn√≠m trojsklem, pŇôi jehoŇĺ pouŇĺit√≠ se d√° dos√°hnout nejv√ĹhodnńõjŇ°√≠ho koeficientu prostupu tepla ‚Äď aŇĺ Uw=0,90 W/m¬≤K. PŇôiplat√≠te si pŇôi pońć√°teńćn√≠ investici, ale zejm√©na v n√≠zkoenergetick√Ĺch a pasivn√≠ch domech m√° toto rozhodnut√≠ kl√≠ńćov√Ĺ v√Ĺznam na budouc√≠ √ļspory.

V√Ĺhody nejlevnńõjŇ°√≠ch oken od n√°s:

  • Dlouholet√© zkuŇ°enosti.
  • OvńõŇôen√≠ dodavatel√©.
  • Kvalitn√≠ kov√°n√≠.
  • N√≠zk√© ceny.
  • Z√°ruńćn√≠ i poz√°ruńćn√≠ servis.
  • Skladov√© z√°soby ‚Äď rychl√© dod√°n√≠.
  • Akce a v√Ĺprodeje.

Co m√° vliv na cenu plastov√Ĺch oken

Vyb√≠rat mŇĮŇĺete ze Ň°irok√© nab√≠dky nejlevnńõjŇ°√≠ch plastov√Ĺch oken. Jejich cena je pŇô√≠zniv√° pŇôedevŇ°√≠m d√≠ky vysok√Ĺm odbńõrŇĮm zboŇĺ√≠ pŇô√≠mo od v√ĹrobcŇĮ jednotliv√Ĺch komponentŇĮ. Proto dok√°Ňĺeme nab√≠dnout lepŇ°√≠ ceny neŇĺ konkurence pŇôi zachov√°n√≠ vysok√© kvality v√ĹrobkŇĮ, jelikoŇĺ spolupracujeme pouze s ovńõŇôen√Ĺmi dodavateli. D√°le uŇ°etŇô√≠te za mont√°Ňĺ ‚Äď plastov√° okna si zvl√°dnete namontovat sami. Sepsali jsme praktick√© n√°vody

Pokud si nevyberete ze skladov√Ĺch z√°sob, mŇĮŇĺete si vytvoŇôit svoje vlastn√≠ okno v konfigur√°toru. 

Jsme z√°ruka vaŇ°√≠ spokojenosti

5 zem√≠ch jsme jiŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vek

A dodali v√°m v√≠ce neŇĺ 200 000 oken a dveŇô√≠

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą , ńŹakujem za vaŇ°e sluŇĺby okno dorazilo v poriadku a r√Ĺchlo. Mont√°Ňĺ bez probl√©mov vŇ°etko sed√≠ a pasuje. M√°m v dome aj in√© okn√° a urńćite vyuŇĺijem vaŇ°u firmu znova.‚ÄĚ

p. Vokurka

Zobrazit

‚ÄúDobr√Ĺ den od V√°s je to vŇĺdy super!! Od objedn√°n√≠ aŇĺ po doruńćen√≠ zboŇĺ√≠ v kr√†tk√©m term√≠nu,prosŇ•ńõ par√°da.Za mńõ spokojenost.Realizaci budu dńõlat aŇĺ se trochu otepl√≠.‚ÄĚ

p. Vajrauch

Zobrazit

‚ÄúDobr√Ĺ den, Jsme naprosto s vaŇ°√≠m obchodem spokojeni. ZboŇĺ√≠ bylo doruńćeno v poŇô√°dku a hlavnńõ jsme spokojeni s jedn√°n√≠m vaŇ°ich zamńõstnancŇĮ. Rozhodnńõ v√°Ň° obchod doporuńćujeme.‚ÄĚ

DvoŇô√°kovi

Zobrazit

‚ÄúKr√°sn√Ĺ den, takhle perfektn√≠ komunikaci jsem jeŇ°tńõ nezaŇĺila. V nedńõli objedn√°no a ve stŇôedu doruńćeno. Perfektn√≠ jedn√°n√≠ a skvńõl√Ĺ pŇô√≠stup pŇôepravce.‚ÄĚ

Renata U.

Zobrazit