00 Kč
Celkem0 Kčbez DPH
Pokračovat do košíku

Výměna oken: Je potřeba stavební povolení?

Plánujete výměnu oken a máte obavu, že vás čeká otravné administrativní vyřizování?  Jak se dozvíte na následujících řádcích, ne vždy u výměny oken musíte mít stavební povolení či ohlášení stavby. 

Výměna oken bez stavebního povolení – u rodinného domu

Bez starostí jste v případě, že vyměňujete okna u rodinného domu, který není kulturní památkou, a měníte takzvaně kus za kus. Tedy dáváte rozměrově stejná okna a i jejich členění je obdobné. Je to podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (§ 103 odst. 1 písm. c) bráno jako udržovací práce. A je jedno, jestli si budete dávat okna dřevěná, hliníková, nebo plastová

§ 103 Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.


Stavební zákon ještě uvádí pojem stavební úpravy, pod který někdy právníci dávají například tyto změny: nahrazení dvoukřídlého okna za jednokřídlé, zazdění malého okno v komoře, nahrazení původních bílých oken za antracitová. Ano jedná se o menší úpravy a záleží na výkladu konkrétního stavebního úřadu. Proto radíme, že pokud při výměně oken budete měnit rozměry nebo vzhled, vždy se na konkrétním stavebním úřadě informujte

§ 103 Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

  
 
Je nutné stavební povolení při výměně oken?

Výměna oken bez stavebního povolení – u bytu

Platí stejné podmínky jako u výměny oken v rodinném domě, ale navíc ještě potřebujete souhlas správce domu – v případě, že jste vlastníkem bytu. Pokud plánujete výměnu oken v družstevním bytu, musíte mít souhlas bytového družstva

Výměna oken u budov v památkové zóně

Jestliže plánujete výměnu oken v památkové zóně, administrativnímu vyřizování se nevyhnete. Budete potřebovat stanovisko odboru památkové péče a stavební povolení. Může se třeba stát, že vám nepovolí plastová okna, ale to nelze takto všeobecně napsat, vždy se to posuzuje individuálně. 
Je nutné stavební povolení při výměně oken?

Stavební povolení, nebo ohlášení stavby? 

Ohlášení stavby je v podstatě zjednodušenou variantou stavebního povolení, vyřízení trvá kratší dobu a vyžaduje méně papírování. Běžně se dnes rodinné domy povolují jen na základě ohlášení stavby, takže i výměna oken by měla jít tímto typem řízení. U ohlášení stavby je ale nutné mít souhlas souseda. Pokud tedy například soused nebude souhlasit s tím, abyste místo běžného okna měl nyní velké francouzské okno, nezbude vám nic jiného, než jít do řízení v plném rozsahu a žádat o stavební povolení.

Jak je to se stavebním povolením u výměny střešních oken? 

Obdobně jako u fasádních oken, pokud jen měníte staré dřevěné střešní okno za nové plastové, nemusíte nikde nic hlásit. Ale pokud například plánujete zvětšovat podkroví a místo střešního okna budete mít vikýř, jedná se již o úpravu, která ohlášení stavby vyžaduje

Jaké jsou pokuty za neschválenou výměnu oken? 

Nelze napsat přesnou částku, vždy záleží na závažnosti přestupku, ale podle ustanovení § 178 odst. 2 písm. a) stavebního zákona hrozí se fyzické osobě jako stavebníkovi pokuta až do výše 500 tisíc korun.
Je nutné stavební povolení při výměně oken?

Neodcházejte, máme toho více

Inspirace
Jak ušetřit při nákupu oken do mobilheimu, maringotky nebo chaty

Jak ušetřit při nákupu oken do mobilheimu, maringotky nebo chaty

Oboustranně bílé rámy, fixní zasklení, montáž svépomocí, ... Přečtěte…

Celý článek
Výběr
Jak vybrat plastové vchodové dveře do domu

Jak vybrat plastové vchodové dveře do domu

Rozhodli jste se mít své vchodové dveře do domu z plastu a…

Celý článek
Montáž svépomocí
Stavba domu svépomocí – výpis výplní otvorů

Stavba domu svépomocí – výpis výplní otvorů

Každá stavba začíná projektem. Bez toho dnes nezískáte ani stavební…

Celý článek
Výběr
Jak si správně vybrat okna

Jak si správně vybrat okna

Nákup nových oken není levnou záležitostí, a tak je přirozené, že se…

Celý článek